Navigacija: www.FlorenceByGuide.com > Ekskursijos > Svečiuose pas Medičius

Svečiuose pas Medičius - www.FlorenceByGuide.com

Palazzo Medici-Riccardi

 

 

Cavalcata di magi

 

cappelle-medicee_1

 

cappelle4

 

tomb-of-ggiuliano cappelle-medicee

Ekskursijos trukmė - 5 val.

Kodėl įdomu sužinoti apie Medičius? Tai viena iš svarbiausių Europos dinastijų, kuri valdė Florenciją ir Toskaną nuo XV iki XVIII amžių. Su jos iškilimu yra susijusi ir Renesanso epochos raida, nes Medičiai buvo daugelio menininkų užsakovai ir globėjai. Ši giminė davė pasauliui dvi Prancūzijos karalienes ir du Romos popiežius. Vienas iš jų, Leonas X (Giovanni de`Medici), paskelbė šventuoju Lietuvos globėją Šv. Kazimierą. Tačiau, kaip ir visose galingose giminėse, neretai išorinis blizgesys nustelbė dorybes. Neapseita be intrigų, kovų dėl sosto ir nuodų. Ekskursija seks šių bankininkų, mecenatų ir politikų pėdsakais.

Mes aplankysime:

 Convento di San Marco: šis Šv. Morkaus dominikonų vienuolynas buvo perstatytas turtingo Kozimo Mediči Senojo užsakymu. Įžvalgus menininkų globėjas taip tikėjosi išpirkti savo finansines nuodėmes ir užsitarnauti vietą Rojuje. Vienuolyno brolis ir dailininkas Beato Angelico jame ištapė dominikonų celes XV a. freskomis. Vienuolyno istorija yra susijusi su prieštaringo brolio Džirolamo Savonarolos asmenybe, kuris atkūrė Florencijos respubliką XVa. pabaigoje, atvirai kovodamas su Medičiais. Už tai buvo inkvizicijos nuteistas ir popiežiaus Aleksandro VI Bordžijos įsakymu viešai sudegintas ant laužo Sinjorijos aikštėje.

 Palazzo Medici-Riccardi - pirmuosius Medičių rūmus, kur pamatysite tikrą perlą - privačią rūmų koplyčią. Joje yra Benozzo Gozzoli Trijų Karalių procesijos freskos, įamžinusios pačius Medičius. Atpažinsime Kozimo Mediči Senąjį, Piero Podagrininką, Bizantijos imperatorių Joną VIII, Konstantinopolio patriarchą Juozapą ir kitus, įskaitant ir patį dailininką. Čia vaizduojamas svarbus ekumeninis Rytų ir Vakarų bažnyčių atstovų suvažiavimas Florencijoje 1439 metais, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bei Lenkijos pasiuntiniai.  

 Aplankysime ir Cappelle Medicee, Medičių giminės laidojimo koplyčias, kur pamatysite penkias Michelangelo sukurtas antkapines skulptūras, rymančias ant sarkofagų -  Dieną, Naktį, Aušrą ir Sutemas - simbolizuojančias nemaldomo laiko tėkmę ir žmogiškos egzistencijos tragizmą. Koplyčios architektūra – tai pačio Michelangelo kūrinys, viską gaubiantis lyg gedulinga aura.

Toliau eisime į Palazzo Vecchio rūmus - dabartinę miesto rotušę. Anksčiau buvę Florencijos respublikos Sinjorų rūmai, 1540 metais tapo Medičių šeimos būstine. Architektas Giorgio Vasari išplėtė ir restauravo menes naujuoju manierizmo stiliumi pagal kunigaikščio Cosimo I ir jo žmonos Eleonoros iš Toledo užsakymą. Salonas Cinquecento - tai absoliučios valdžios apoteozė, kurią įamžino Vasari ir jo padėjėjai dailininkai kesoniniuose paveiksluose ir freskose. Taip pat pasigrožėsime ir kunigaikštienės Eleonoros privačia koplyčia su XVIa. Bronzino freskomis. Pamatysite įžymaus Renesanso skulptoriaus  Donatello Juditos ir Holoferno bei  Michelangelo Pergalės skulptūras.

Pastaba: galimas ir sutrumpintas 3val. variantas be Palazzo Vecchio.

Užsakyti ekskursiją

Į ekskursijų sąrašą

 

Palazzo Vecchio4

 

 

palazzo-vecchio2

 

 

palazzo vecchio

 

 

Decoration_of_the_Sala_del_Gigli